Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Μικρότερα ποσοστά παχυσαρκίας για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Transportation Research Part A: Policy and Practice, δείχνει πως η αύξηση της χρήσης των

μέσων μαζικής μεταφοράς θα μπορούσε να μειώσει τον επιπολασμό της παχυσαρκίας.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 45 πολιτείες των ΗΠΑ, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά το διάστημα 2001-2009. Συνολικά, η αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά 1% φάνηκε να συνδέεται με σχεδόν 0.5% μικρότερη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, γεγονός που είχε παρατηρηθεί και σε παλαιότερη αντίστοιχη μελέτη.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα. Έτσι, τα ευρήματα της παρούσας ανάλυσης δείχνουν πως η χρήση τους σε μεγαλύτερο βαθμό μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε ελάττωση των ποσοστών παχυσαρκίας.

Ωστόσο, καθώς οι αναλύσεις έχουν γίνει σε επίπεδο πολιτείας, δεν είναι εύκολο να εξαχθούν συμπεράσματα για την επίδραση μιας τέτοιας αλλαγής σε ατομικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, αν και δε συνεπάγεται ότι ένα άτομο που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, εν τούτοις φαίνεται πως η προώθηση της μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη, όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για τη δημόσια υγεία.

πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου