Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Appodixi: Πάνω από 2.000 «καρφώματα» από τα κινητά των πολιτών για «ύποπτες» συναλλαγές μέσα σε 48 ώρες

Βροχή καταγγελιών στην ΑΑΔΕ για «μαϊμού» αποδείξεις

«Βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες στην ΑΑΔΕ για «μαϊμού» αποδείξεις από τους καταναλωτές.

Τις πρώτες 48 ώρες λειτουργίας της νέας εφαρμογής «Appodixi» στα κινητά τηλέφωνα για «σκανάρισμα» της εγκυρότητας των αποδείξεων, η ΑΑΔΕ δέχθηκε πάνω από 2.000 καταγγελίες για τις αποδείξεις που είχαν λάβει οι φορολογούμενοι για τις συναλλαγές τους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ τις δυο πρώτες ημέρες λειτουργίας της εφαρμογής «Appodixi» περισσότεροι από 20.000 την κατέβασαν στο κινητό τους και άρχισαν να «σκανάρουν» παλαιές αποδείξεις που είχαν στο σπίτι τους ή καινούργιες και οι καταγγελίες για «ύποπτες» αποδείξεις έφθασαν τις 2.000 από τις οποίες οι 1.150 ήταν ανώνυμες και οι 850 επώνυμες. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η απόδειξη εκδόθηκε από νόμιμη ταμειακή μηχανή αλλά δεν διαβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η νομοθεσία.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, οι «ύποπτες» υποθέσεις θα περάσουν από το φίλτρο των ελεγκτών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει και σε ποια έκταση φορολογική παράβαση. Εφόσον η απόδειξη δεν είναι αυθεντική και η αναφορά στην ΑΑΔΕ είναι επώνυμη με τη βεβαίωση του προστίμου ο φορολογούμενος που καταγγέλλει την παράβαση θα λαμβάνει ποσό πολλαπλάσιο της αξίας της απόδειξης με ανώτατο όριο τα 1.500-2.000 ευρώ αλλά το ακριβές ύψος του μπόνους θα καθοριστεί με διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Η νέα εφαρμογή στο κινητό λειτουργεί ως εξής:

Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και μέσω της κάμερας του κινητού, «σκανάρει» την κωδικό QR της απόδειξης.

Ανάλογα με την κατάσταση της απόδειξης, η εφαρμογή παράγει τα εξής μηνύματα:

Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζονται τα στοιχεία της απόδειξης (αριθμός ταμειακής, ΑΦΜ επιχείρησης, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης της συναλλαγής, αξία συναλλαγής ΦΠΑ και στις συναλλαγές με πρατήρια καυσίμων, την ποσότητα και το είδος του καυσίμου). Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην απόδειξη. Εάν δηλαδή η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη είναι ίδια με την αξία που έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν υπάρχει διαφορά, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έχει γίνει επέμβαση στον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης, ώστε άλλο ποσό να εμφανίζει στην απόδειξη στον πελάτη και άλλο, μικρότερο, ποσό να διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Η ταμειακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα πέραν την οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν η απόδειξη έχει εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο αυτό, υποδεικνύεται η αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης.

Ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβαστεί ή ότι η ταμειακή δεν είναι δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύεται η υποβολή αναφοράς στην εφαρμογή.

Η καταγγελία

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αναφέρει την απόδειξη, καλείται να κάνει τα εξής:

Να τραβήξει φωτογραφία της απόδειξης.

Να εισαγάγει τον λόγο αναφοράς, υπό μορφή πεδίου Λίστας Επιλογών (με δυνατότητα επιλογής μιας τιμής).

Να προσθέσει όποιες παρατηρήσεις θέλει.

Να επιλέξει αν θα πραγματοποιήσει ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία.

Οι κυρώσεις

Στο μεταξύ με διορθώσεις της τελευταίας στιγμής στη Βουλή παρατείνονται οι προθεσμίες για την ενεργοποίηση των προστίμων για μη διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ αλλά και την απόδοση των τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

Οι κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις ισχύουν για παραβάσεις που διαπράττονται από τις 31 Οκτωβρίου αντί την 1η Οκτωβρίου που προέβλεπε η αρχική διάταξη. Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη ορίζει τα εξής:

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη απόδοση των τελών χαρτοσήμου για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αντί τις 31 Οκτωβρίου του 2022 που προβλέπονταν αρχικά.

πηγη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου